top of page

"สวนสวยเน้นพื้นที่ชานนั่งเล่นและทำกิจกรรมภายนอกบ้าน

เพิ่มลูกเล่นด้วยการปูแผ่นพื้นทางเดินรอบบ้าน ด้วยรูปทรงเหลี่ยมต่างๆ"

ขอบพระคุณ คุณวราวุฒิค่ะ

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 100 ตรม.

สถานที่ : Life Bangkok Boulevard แจ้งวัฒนะ

Modern

Garden

bottom of page