top of page

ENG

LISH

STYLE

"It's Like A Fairytale"

สวนสไตล์อังกฤษที่เน้นความสวยงาม คล้ายกับยกเทพนิยายมาอยู่ข้างบ้าน และยังคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอย ที่สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย

พื้นที่ : 107 ตรม.

bottom of page