top of page

"สวนสไตล์อังกฤษ จัดวางน้ำพุไว้หน้าบ้านแทรกด้วยสีสันหลากหลายของพันธุ์ไม้

เพิ่มกลิ่นอายของสวนอังกฤษด้วยแผงเหล็ก เปลี่ยนพื้นที่ข้างบ้านให้เป็นมุมโปรด"

ขอบพระคุณ คุณแยมค่ะ

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 50 ตรม.

สถานที่ : นันทวัน-รามอินทรา

English
Garden

bottom of page