top of page

" พักผ่อนสไตล์สวนโมเดิร์น  มีสวนเป็นลานกว้างเพิ่มลูกเล่นด้วยการปูแผ่นเวนโทลา พร้อมปลูกต้นไม้ให้สวนดูมีชีวิตมากขึ้น "

ขอบพระคุณ คุณอ้นค่ะ

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 70 ตรม.

สถานที่ : โชคชัย4

Modern
Garden

bottom of page