top of page

" เปลี่ยนบรรยากาศสนามหญ้าข้างบ้านให้กลายเป็นสวนสไตล์อังกฤษ แฝงความหรูหราไว้ เพิ่มพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม ใช้กำแพงเพื่อแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้น "

ขอบพระคุณ คุณพรประภาค่ะ

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 90 ตรม.

สถานที่ : บางกอกบูลเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์

English
Garden

bottom of page