top of page

English
Contemporary Style 
Garden

สวนสไตล์ English Contemporary

"เปลี่ยนบรรยากาศข้างบ้านให้กลายเป็นสวนสไตล์อังกฤษ แฝงไปด้วยความโมเดิร์น ของพื้นทางเดิน

เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมนั่งเล่นฟังเสียงน้ำจากม่านน้ำ โอบล้อมต้นไม้นานาชนิด พร้อมส่งมอบความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจให้แก่เจ้าของบ้านค่ะ

ขอบพระคุณ คุณอ้อมค่ะ

---------------------------------------------------------------

bottom of page