top of page

3D  D E S I G N 

JINDAGARDEN

งานออกแบบ 3D คือการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดของนักออกให้ออกมาตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการและได้ผลงานที่มีรูปร่างเหมือนจริงมากที่สุด งาน 3D หรือภาพ 3 มิติ จะมองเห็นได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก ทำให้ผลงานการออกแบบสามารถมองเห็น รับรู้ และให้ความรู้สึกที่สัมผัสได้

หลังจากที่เราได้ข้อมูลจากการ brief ความต้องการ ของลูกค้ามาแล้ว  จะต้องนำข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาคัดกรอง นำเอาข้อมูลมารวบรวมแล้วร่างโครงสร้างที่ต้องการออกมาก่อนลงมือจริง เพราะการเขียนแบบร่างขึ้นมาก่อนจะทำให้มองภาพได้ชัดเจนขึ้น มีการจัดสรรทุกอย่างได้เป็นระบบมากขึ้น สามารถเห็นภาพรวมของการจัดวางได้เป็นส่วนๆ จากนั้นมาลงพื้นที่จริงกันเลย กำหนด แปลน ที่แสดงขนาด ระยะ ขอบเขตต่างๆชัดเจน ตาม Concept  เป็นภาพที่ดูเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกที่เหมือนภาพนั้นสมบูรณ์แล้ว จะได้งานที่สวยงามตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

ภาพ 3D ไม่ได้จำกัดอยู่แต่งานใหญ่ๆเท่านั้น งานออกแบบก่อสร้าง หรือ บ้านพักของท่าน หากมีแบบในใจแต่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้รับเหมาได้ ท่านสามารถใช้ ภาพ 3D Perspective ในการสื่อสารกับช่างหรือผู้รับเหมา เพื่อระบุความต้องการของท่าน จะได้งานที่สวยงามตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
แก้ไขได้ง่าย อีกทั้งยังลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างเจ้าของบ้านและช่างผู้ลงมือก่อสร้าง

หากไม่มีแบบชัดเจนในการ Discuss กันแล้วอาจเกิดกรณีแบบไม่ตรงกับความต้องการ หรือ ก่อสร้างมาแล้วไม่สวยงามอย่างที่คิดซึ่งการสั่งงานโดย เขียนแบบ3D นั้นจะทำให้ แบบร้าน แบบบ้าน แบบบูธ งานภายนอกภายใน รวมถึง แบบคอนโด และ Kiosk ต่างๆตรงกับความต้องการของท่าน เพราะมี ภาพ3D ในการเจรจารูปแบบของร้าน บ้าน ห้อง หรือ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

"ใช้ภาพ3D ให้ลูกค้าได้เห็นภาพบรรยากาศโดยรวม และองค์ประกอบต่างๆที่เสมือนจริง"

01_23 - Photo.jpg

"ใช้ภาพ3D ช่วยในเรื่อง แสงไฟ Ligsting ที่ทางเราจะติดตั้งให้บ้านลูกค้าได้เห็นบรรยากาศยามค่ำคืน"

bottom of page