top of page

Contemporary

Garden

งานรีโนเวทสวนเดิมลูกค้า เน้นงานพื้นเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย และเพิ่มความสุขภายในบ้านด้วยมุมต้นไม้ มุมสวนครัวที่ปลูกในบล็อกอิฐเพื่อง่ายต่อการดูแลครับ

 

สถานที่ : หมู่บ้านไพรเวท เนอร์วานา เรสซิเดนซ์

ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 100 ตารางเมตร

bottom of page