top of page

Project : ลูกค้าต้องการพื้นที่เล่นกับลูกเป็นตารางหมากรุกและไม่ต้องการพื้นที่หญ้าแต่ต้องดูเป็นธรรมชาติ

Design : ออกแบบให้มีพื้นที่เล่นเป็นตารางหมากรุกโดยใช้แผ่นสลับกับหินเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านหลังเน้นเป็นไม้ในกระถางที่ดูแลง่าย ด้านข้างปูเป็นหญ้าเทียมและใช้ต้นไม้เดิมลูกค้ามาทำเป็นแนวรั่ว

 

สถานที่ : โครงการ The city สาทรสุขสวัสดิ์

Modern

Garden

bottom of page