top of page

Eenglish Garden

สวนสไตล์อังกฤษเน้นสีสันหลากหลายของพันธุ์ไม้แบ่งสัดส่วนการใช้งานอย่างลงตัว

เหมาะกับการพักผ่อนในช่วงอากาศเย็นๆ

 

สถานที่ : สุขุมวิท 54

ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 200 ตารางเมตร

bottom of page