top of page

" สวน Modern อบอุ่นในสไตล์ของครอบครัว 

ปูด้วยหญ้าเทียมเต็มพื้นที่ พร้อมด้วยพรรณไม้ล้อมรอบ มีชิงช้าเป็นไฮไลท์ของสวน

ให้ทุกคนในครอบครัวได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข "

ขอบพระคุณ คุณจอมค่ะ 

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 140 ตรม.

สถานที่ : มาสเตอร์พีช

Modern
Garden

bottom of page