top of page

" ศาลานั่งเล่น พร้อมม่านน้ำและโซนต้นไม้ด้านข้าง

ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการพักผ่อนให้กับสมาชิกในบ้านค่ะ "

 ขอบพระคุณ คุณเอ้ค่ะ 

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 70 ตรม.

สถานที่ : รามคำแหง

Modern
Garden

bottom of page