top of page

English

Garden

บรรยากาศดีดีสร้างได้ในพื้นที่ของเราเอง อีกหนึ่งผลงานสวนสไตล์อังกฤษพร้อมลูกเล่นเสาโรมัน จากทีมงานจินดาการ์เด้น

.

สถานที่ : หมู่บ้านรสาสแปนิชคอร์ทยาร์ด

ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 300 ตารางเมตร

bottom of page