top of page

" สวนสไตล์ Modern English Cottage "

กลิ่นอายสวนอังกฤษชนบท เป็นการผสมผสานระหว่างดอกไม้สีสวยกับต้นไม้

หลีกหนีความวุ่นวายในเมือง มาพักผ่อนในพื้นที่สวนข้างบ้าน

 ขอบพระคุณ คุณต๊อบค่ะ

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 80 ตรม.

สถานที่ : เดอะไลทเ์ฮ้าส์

English
Garden

bottom of page