top of page
พื้นผิวหินอ่อน

Set Garden

สวน Set Garden โดยในบ้านหลังนี้เป็นการจัดสวน 2 บริเวณ ทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้าน รวมกันเป็นพื้นที่ไม่เกิน 40 ตร.ม. ออกแบบมาเพื่อให้อำนวยความสะดวกต่อตัวเจ้าของบ้าน

 

ขอขอบพระคุณ คุณสุกัญญา ค่ะ

---------------------------------------------------------------

bottom of page