top of page
พื้นผิวหินอ่อน

Simply Modern
Life

เน้นการออกแบบพื้นที่ให้ใช้งานง่ายที่สุด คือใช้แผ่นทางเดินปูพื้นเพื่อเชื่อมพื้นที่เดิมของลูกค้า ที่ใช้งานได้ดีอยู่เเล้ว และ ช่วยให้การดูแลจัดการลดน้อยลงอีกด้วย โดยจัดให้มีมุมไฮไลทืด้านหลัง Terrace ให้ความร่มรื่นกับตัวบ้าน

ขอบพระคุณ แม็กค่ะ

---------------------------------------------------------------

bottom of page