top of page
พื้นผิวหินอ่อน


EUROPEAN GARDEN
Style 
Garden

EUROPEAN GARDEN

การออกแบบสวนที่มีกลิ่นอายยุโรปให้เข้ากับตัวบ้าน

การจัดวางรูปแบบกึ่ง Formal ทำให้พื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจนเน้นพรรณไม้ที่ดูแลง่าย มีไม้ตัดพุ่มกลมตามสไตย์ยุโรบ ผสมผสานไม้รูปทรงต่างๆให้บรรยกาศอบอุ่น สบายๆ เป็นธรรมชาติ

---------------------------------------------------------------

ขอขอบพระคุณคุณเบสค่ะ

bottom of page