top of page
พื้นผิวหินอ่อน

Modern
Contemporary
Style 
Garden

สวนหิน Rock Garden ⁣

สวนที่ใช้หินเป็นองค์ประกอบหลักของสวน มีหินกาบและไม้พุ่มตกแต่งเพื่อให้อารมณ์แบบสวนอังกฤษโมเดิร์นแบบผสมผสาน และใช้แมททีเรียสีเรียบๆ โทนสีขาว-เทาเพื่อให้ดูแล้วสบายตา

________________________________

-ขอขอบพระคุณคุณ เบียร์ค่ะ

bottom of page