top of page

Modern
Contemporary
Style 
Garden

Contemporary Style & Olive⁣

เป็นสวนที่ผสมผสานระหว่างสวนสไตล์อังกฤษ และต้นมะกอก (Olive tree) ที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเลือกใช้พรรณไม้ดูแลง่าย เพิ่มลูกเล่นด้วยพื้นทางเดินทรายล้างลายโมเดิร์นไม่ซ้ำใคร

ขอขอบพระคุณ คุณสิรศักดิ์ค่ะ

---------------------------------------------------------------

bottom of page