top of page

สำรวจหน้างาน และศึกษาพรรณไม้ของบ้านลูกค้า

เสนอราคาค่าบริการ ดูแลสวนตามขนาดของสวน

1

2

อนุมัติสัญญาจ้าง  ดูแลสวนและพร้อมดูแลสวนตามวันที่นัดหมาย โดยลูกค้าจะได้รับใบเสนอราคา, ระยะเวลาดำเนินการ และเอกสารสัญญาจ้าง

3

ดูแลสวนให้คงความสวยงามอยู่เสมอ

( เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการ กับทาง จินดาการ์เด้น )

bottom of page