top of page

สวน minimal เน้นความเรียบง่าย

ผสมผสานกลิ่นอายความเป็น Japanese Garden

ดูแลง่าย และสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริงอีกด้วย

---------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 40 ตรม.

สถานที่ : บ้านกลางเมือง พหล-รามอินทรา

bottom of page