top of page

ต้นไม้ทรอปปิคอล ปูพื้นแบบโมเดิร์น สวนผสมผสานอีกหลังที่ออกมาสวยลงตัว

ทางลูกค้าได้ขอให้นำแผ่นเก่าเดิมมาใช้ เราก็จัดให้ค่ะ

สถานที่ : หมู่บ้านรามอินทรา

ระยะเวลา : 5-7 วัน

ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 70 ตารางเมตร

bottom of page