top of page

อีกหนึ่งผลงานจัดสวนคาเฟ่ ของจินดาการ์เด้นสไตร์ มินิมอล

มุมสวนกระบองเพรช  ทางเดินชิคๆ

เป็นมุมถ่ายรูปให้กับร้านอาหารได้อีกด้วย

สถานที่: Show dc

MODERN

STYLE

bottom of page