top of page

โจทย์ของลูกค้าคือ : ต้องการสวนข้างบ้าน 2 สไตล์แบบแตกต่างกัน

เราจึงจัดสวน 2 ด้านของบ้าน คนละสไตล์

สไตล์อังกฤษ จัดให้มีไม้ฟอร์มพุ่มสวยๆ ปูทางเดินด้วยแผ่นพื้นสไตล์อังกฤษ

สไตล์สวนป่า Tropical ใช้ตระกูลไม้ร่มจัดรวมกันเป็นกลุ่ม ปูทางเดินด้วยหินกาบรูปทรงอิสระ

ให้อารมณ์ที่แตกต่างอย่างลงตัว

bottom of page